KAKO MOŽEMO DA VAM POMOGNEMO?

Social Security Number

SOCIAL SECURITY NUMBER (SSN)

ssn

SSN je socijalni broj koji svako mora da ima da bi legalno radio u Americi. Ovaj broj se dobija kada student dođe u Ameriku. Potrebno je javiti se službi za izdavanje socijalnog broja, a prijava za broj se vrši u najbližoj kancelariji Social Security-a, nakon dolaska u Ameriku.

Tokom apliciranja za socijalni broj studenti moraju imati sledeću dokumentaciju:

 

Socijalni broj se dobija nakon 15 -20 dana, a kartica sa brojem nakon 1-3 meseca. Ucesnici programa mogu raditi uz potvrdu da su predali dokumenta za SSN. Ukoliko je status potvrđen- student će dobiti socijalni broj (SSN), ukoliko status nije potvrđen, aplikacija za socijalni broj će biti poslata odeljenju Državne Bezbednosti da bi se proverio status studenta, što usporava proces dobijanja socijalnog broja. Samo studenti sa potvrđenim statusom mogu dobiti socijalni broj. Studenti koji nisu potvrđeni u SEVIS sistemu ili se ne pojave prvog dana na poslu nose “NO SHOW” status, neće dobiti SSN (ovi slučajevi su retki).