KAKO MOŽEMO DA VAM POMOGNEMO?

I-94 formular

I-94

Ovaj dokument se popunjava elektronski, odmah nakon ulaska u Ameriku. Putem linka koji smo postavili ispod teksta veoma je lako popuniti sve podatke koje Vam traže i odmah dobijate svoj I-94 broj koji biste trebali odštampati i sačuvati, jer će Vam on biti potreban i tokom apliciranja za socijalni broj.

Link za I-94: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/apply-document