KAKO MOŽEMO DA VAM POMOGNEMO?

Full premium program

SUMMER WORK AND TRAVEL FULL PROGRAM:

Cena programa je:


$1190
– Cena programa
+
$390
– Zdravstveno osiguranje (zdravstveno osiguranje za svih 5 meseci tokom boravka u USA).

Cena programa uključuje sledeće:

 • Obezbeđen posao
 • Zdravstveno osiguranje TOKOM CELOG BORAVKA U SAD (radni deo programa i grejs period)
 • Intervjue sa američkim poslodavcima uživo u Srbiji na sajmovima poslova i putem Skype-a(virtual Job Fair)
 • Usluge obezbeđivanja smeštaja koje zavise od poslodavca
 • Praktični trening za rad u ugostiteljstvu sa instruktorima iz SAD u Srbiji
 • Priprema za polaganje svetski priznatog kursa u ugostiteljstvu SERVSAFE (www.servsafe.com) kreiranog od strane američkog nacionalnog udruženja restorana.
 • Specijalizovani kurs engleskog jezika kreiran prema potrebama programa i intervjua za posao i razgovora u ambasadi SAD
 • SEVIS (US Department of State elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju
 • Brošuru sa svim informacijama o poslu i mestu gde će student boraviti (transport, banke, bezbednost, smeštaj, ishrana, bolnice, mesta za zabavu…)
 • Detaljan opis posla i priprema kandidata (npr. pozicija Server – kandidat će dobiti upustva o načinu rada, jelovnicima u SAD, ponašanje prema gostima…)
 • Priprema dokumentacije, zakazivanje i kompletna priprema studenata za razgovor u ambasadi
 • Pomoć i podrška u prvih nekoliko dana/nedelja nakon dolaska u USA od strane koordinatora programa kao i 24/7 podršku tokom trajanja celog programa od strane ovlašćenih sponzorskih kompanija u SAD
 • Organizovanje orijentacije i kompletne pripreme za pravila programa pre odlaska u SAD, na kojoj je kandidat dužan da prisustvuje

 

Cena programa ne uključuje:

 • Prijava na program 0 RSD
 • Povratnu avio kartu iz Amerike
 • Troškove viziranja pasoša za SAD (uplaćuje se u Intesa banci na ime američke ambasade u Beogradu)
 • Troškove smeštaja tokom boravka u SAD i ishrane studenta ukoliko odabrani posao ne uključuje ove kategorije

 

Otkazni troškovi:

 • Otkazni troškovi iznose 0 USD  ukoliko student ne dobije vizu, nije na prvoj godini fakulteta, redovno je polagao ispite u periodu od 12 meseci pre prijave na program, nije obnavljao ni jednu godinu na fakultetu, studirao je u kontinuitetu, nije pravio pauze između upisanih godina na fakultetu iz bilo kog razloga, odnosno nakon završetka letnjeg semestra na osnovnim studijama odmah je upisivao zimski semestar u narednoj školskoj godini osnovnih studija, odnosno odmah je upisivao master/specijalističke/doktorske studije, ranije nije odbijen ni za jedan tip vize SAD-a, položio je najmanje tri ispita iz tekuće školske godine, nije preneo više od 3 ispita iz prethodnih školskih godina, nije prethodno upisivao drugi fakultet, odnosno nije menjao fakultete i studijske programe u okviru istog fakulteta, nije pravio pauzu između završetka srednje škole i upisivanja na fakultet i pohađao je min 80% časova specijalnog kursa engleskog jezika (kandidat je dužan da nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular Agenciji kako bi imao pravo na refundaciju)

 

 • Ako kandidat odustane posle prijave na program, a pre potpisivanja ugovora sa poslodavcem zadržava se $150
 • Ako kandidat odustane u slučaju da je vec potpisao/prihvatio ugovor sa poslodavcem, a pre viziranja zadržava se $350
 • Ako student nije dobio vizu, a ne ispunjava uslove iz tačke 1 zadržava se $250 (kandidat je dužan nakon intervjua u američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular agenciji)
 • Ukoliko kandidat odustane po dobijanju vize iz bilo kog razloga (pa i objektivnih porodičnih razloga) novac se ne vraća i kandidat nema prava na refundaciju.
 • Ukoliko dođe do promena pravila programa od strane Američke vlade – US Department of State ili organizatora programa, koji za posledicu imaotkazivanje programa zadržava se $250