KAKO MOŽEMO DA VAM POMOGNEMO?

Full premium program

SUMMER WORK AND TRAVEL FULL PROGRAM:

Promo cena full premium programa iznosi $1625. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate, na 3 rate i to na sledeći način: 

 • Prva rata $100 prilikom prijave na program
 • Druga rata $290 prilikom potpisivanja ugovora sa poslodavcem, kada se Učesniku obezbedi posao
 • Treća rata $1235 tek nakon viziranja.

Cena programa uključuje sledeće:

 • Obezbeđen posao u SAD
 • Zdravstveno osiguranje tokom celog trajanja programa u SAD (radni deo programa i grejs period)
 • Intervjue sa američkim poslodavcima uživo u Srbiji na sajmovima poslova i putem Skype-a (virtual Job Fair)
 • Asistencija prilikom pronalaska smeštaja
 • Specijalizovani kurs engleskog jezika kreiran prema potrebama programa i intervjua za posao i razgovora u ambasadi SAD
 • SEVIS (“US Department of State” elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju
 • Brošuru sa svim informacijama o poslu i mestu gde će student boraviti (transport, banke, bezbednost, smeštaj, ishrana, bolnice, mesta za zabavu…)
 • Detaljan opis posla i priprema kandidata (npr. pozicija Server – kandidat će dobiti upustva o načinu rada, jelovnicima u SAD, ponašanje prema gostima…)
 • Priprema dokumentacije, zakazivanje i kompletna priprema studenata za razgovor u ambasadi
 • Pomoć i podrška u prvih nekoliko dana/nedelja nakon dolaska u USA od strane koordinatora programa kao i 24/7 podršku tokom trajanja celog programa od strane ovlašćenih sponzorskih kompanija u SAD
 • Organizovanje orijentacije i kompletne pripreme za pravila programa pre odlaska u SAD, na kojoj je kandidat dužan da prisustvuje

Cena programa ne uključuje:

 • Povratnu avio kartu iz SAD
 • Troškove viziranja pasoša za SAD (uplaćuje se u Intesa banci na ime američke ambasade u Beogradu)
 • Troškove smeštaja tokom boravka u SAD i ishrane studenta ukoliko odabrani posao ne uključuje ove kategorije
 • Organizovanje i sve troškove transporta od aerodroma do smeštaja/poslodavca kao i transport tokom trajanja programa
 • Troškove polaganja praktičnog treninga za rad u ugostiteljstvu i izradu sertifikata
 • Troškove transporta na Job Fair-u ukoliko se održava u drugom gradu

Otkazni troškovi:

 • Otkazni troškovi iznose 0 USD  ukoliko Učesnik ne dobije vizu, a nije na prvoj godini fakulteta, redovno je polagao ispite u periodu od 12 meseci pre prijave na Program, nije obnavljao nijednu godinu na fakultetu, studirao je u kontinuitetu, nije pravio pauze između upisanih godina na fakultetu iz bilo kog razloga, odnosno nakon završetka letnjeg semestra na osnovnim studijama odmah je upisivao zimski semestar u narednoj školskoj godini osnovnih studija, odnosno odmah je upisivao master/specijalističke/doktorske studije, ranije nije odbijen ni za jedan tip vize SAD-a, položio je najmanje tri ispita iz tekuće školske godine, nije preneo više od 2 ispita iz prethodnih školskih godina, ima ukupan prosek iz svih školskih godina 8,00 i više do dana podnošenja dokumenata za vizu u Američkoj ambasadi, nije prethodno upisivao drugi fakultet, odnosno nije menjao fakultete i studijske programe u okviru istog fakulteta, nije pravio pauzu između završetka srednje škole i upisivanja na fakultet, nije pravio pauze niti obnovio bilo koji razred u srednjoj školi, nema rodbine u SAD-u i pohađao je min 4 od 5 časova specijalnog kursa engleskog jezika u organizaciji škole engleskog jezika sa kojom agencija sarađuje (Učesnik je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi Obrazac DS-2019 Organizatoru kako bi imao pravo na refundaciju).
 • Ukoliko Učesnik bude odbijen za vizu u slučaju da ne ispunjava gore navedene uslove i u slučaju kada je Učesnik ispunio gore navedene uslove ali je plaćao deo programa, kompletan iznos programa i/ili avionsku kartu putem kredita koje subvencioniše WEST POINT NS, Organizator zadržava 350 USD (Učesnik je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi Obrazac DS-2019 Organizatoru kako bi imao pravo na refundaciju).
 • Ukoliko Učesnik odustane nakon prijave na Program, a pre prve komunikacije sa potencijalnim poslodavcem u SAD-u, odnosno posrednikom u zapošljavanju, Organizator putovanja zadržava uplaćen iznos do 350 USD.
 • Ukoliko Učesnik odustane od programa Work and Travel USA pre podnošenja zahteva za vizu SAD-a, nakon što je potpisao ugovor sa poslodavcem, Organizator zadržava iznos od 350 USD.
 • Ukoliko Učesnik iz bilo kog razloga odustane nakon dobijanja vize (uključujući, između ostalih i objektivnih porodičnih ili ličnih razloga, odnosno razloga na koje Učesnik nije mogao uticati), Organizator zadržava sav novac koji je Učesnik uplatio do trenutka odustajanja, i Učesnik nema prava na refundaciju novca.
 • U slučaju bilo kakvih promena pravila programa od strane Američke Vlade – US Department of State ili organizatora programa, usled naloga, instrukcija, smernica, ili drugog uticaja US Department of State, čije promene imaju za posledicu otkazivanje programa određenom studentu od strane Organizatora, Organizator zadržava 350 USD.

 

Opšte uslove putovanja organizatora putovanja Special Travel Agency možete pročitati OVDE.