Prijava na program - Work and Travel | West Point NS

Work and Travel

PRIJAVA NA PROGRAM

Dokumenti koji su neophodni za prijavu na Work and Travel Summer USA su:

  • Potvrda sa fakulteta o redovnom studiranju
  • Indeks(poslednji overeni semestar)
  • Pasoš i prethodne američke vize ukoliko je student već bio u Americi
  • DVEfotografije u elektronskoj formi ( dimenzije 5X5; za američku vizu)
  • Popuniti viza aplikaciju
  • Ugovor